Saturday, June 19, 2010

~QuOtE oF dIs DaY~

~~Apabila Anda berharap agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada Anda apa-apa yang Anda cintai dan sukai maka hendaklah Anda senantiasa menjaga dan melaksanakan apa-apa yang dicintai dan disukai oleh Allah.” (^_______^)

No comments:

Post a Comment