Friday, April 2, 2010

~perhatian dan ketetapan daripada ALLAH swt...~~

Bismillahirrahmanirrahim..

Daripada Ibnu Abbas ra, Nabi saw bersabda:"Wahai anak, aku ingin ajarkan kepada engkau beberapa kalimah: Peliharalah hak-hak Allah nescaya Allah memelihara kamu. Peliharalah hak-hak Allah nescaya engkau akan mendapatiNYA di mana saja kamu berada. Apabila kamu ingin meminta bermohonlah pertolongan daripada Allah swt. Dan ketahuilah, sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, mereka tidak akan dapat berbuat demikian sedikit pun melainkan dengan suatu yang telah Allah tetapkan kepada kamu; sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak akan dapat berbuat demikian sedikit pun melainkan dengan suatu yang telah Allah tetapkan ke atas kamu. Telah pun diangkat dan segala pena dan telah keringlah segala buku. (segalanya telah ditetapkan oleh takdir dan ditulis di Luh Mahfuz)"

~Riwayat al-Tirmizi dan Ahmad~

No comments:

Post a Comment